Dansk Sprængnings Service er rejst til Island

Akranes på Island

I Akranes på Island, nord for Reykjavik, står en skorsten på 64 meters højde. Skorstenen er en del af Akranes Cementfabrik, som er under nedrivning. På cementfabrikken stod en kæmpemæssig roterovn, og skorstenen havde været forbundet dertil. I forbindelse med byfornyelse og byggemodning blev det besluttet at fabrikken skulle ned og dermed også skorstenen.

Dansk Sprængnings Service kom lidt på rejse og var i september 2018 oppe og kigge på bæstet, som er en 64 meter høj skorsten, lavet af beton og med masser af armering i. I samarbejde med Work North ehf. blev der planlagt, vendt, drejet og til sidst lavet en plan på hvordan den skulle ned – nemlig med to individuelle sprængninger.

Skorstenen i Akranes på Island skal sprænges nede ved bunden samt knap 35 meter oppe. Begge steder laves der et ”forhug” og efterlades to ben, som er dem der sprænges væk. De to ben i toppen bliver klargjort med 10 individuelle ladninger, hver bestående af godt 200g PETN, som alle sammen kobles sammen.

Skorstenen i Akranes på Island