Sprængning af 64 meter høj skorsten på Island

Sprængning af foderstof silo

To højspændingsmaster i Limfjorden, Aggersund

Sprængning af diverse objekter

Sprængning af 35 meter høj skorsten

Sprængning af mole på Skovshoved havn

Sprængning af vindmølleskaft i beton

Sprængning af skorsten på Sjælør Boulevard

Potpourri

Grøfteoprensning

Sprængning af betonsilo

Sprængning af stålsilo

Sprængning af højbane

Sprængning af sekantpæle og guidewall

Bortsprængning af betonsøjler under vand

Nivå Teglværk – hal sprænges

Sprængning af kunstig ø

Nivå Teglværk – nedrivningsarbejdet

Sprængning af skorsten i Holbæk

Skorsten i Glostrup

Nørrebro Station

Nivå Teglværk