Sprængning af vindmølle fundamenter

Sprængning af vindmøllefundamenter i Klim Vindmøllepark.

I juli og august 2014 har Dansk Sprængnings Service en større sprængningsopgave i forbindelse med nedbrydningsarbejdet af fundamenterne fra vindmøllerne i Klim Vindmøllepark. Nedbrydningsselskabet Totalryd har rekvireret os til at give en hånd med nedbrydningen af de 120m3 hårdt armerede, store fundamenter.

Klim Vindmøllepark bliver landets største

Vindmølleparken, som er ejet af Vattenfall, bliver den største vindmøllepark på landjorden i Danmark og dens 22 3Mw’s møller kommer til at producere 66 Mw. Til sammenligning producerer en almindelig kedel på et affaldsforbrændingsanlæg ca. 20-30 Mw.

På billedet ses et fundament efter sprængning.

Inden de 22 nye vindmøller kan sættes op, skal de 35 gamle fjernes inkl. deres fundamenter, som er betonplader på 11m x 11m og 1m i tykkelsen, samt bunden af vindmølleskaftet, som er et Ø3000 rør på 15mm i godstykkelse. Alt sammen er vældig kraftigt armeret og af beton af udmærket styrke.

 

Sprængning af vindmøllefundamenterne i Klim

Selve sprængningsarbejdet på fundamenterne bliver grebet meget traditionelt an. Der bliver boret, ladt, afdækket med tunge sprængmåtter og sprængt. Den hårdt armerede midte, som er omgivet af Ø3000 røret fra vindmølleskaftet, bliver hver især ladt med 15 kg dynamit for at sikre en tilstrækkelig knusning.