Dobbeltsprængning af 64 meter høj skorsten på Island

Dobbeltsprængning af 64 meter høj skorsten på Island

I Akranes på Island, lidt nord for Reykjavik står, eller stod, en skorsten som var 64 meter høj. Skorstenen var en del af Akranes Cementfabrik, som var blevet revet ned i løbet af 2018. På cementfabrikken havde der stået en kæmpemæssig roterovn, hvor skorstenen havde været forbundet til. I forbindelse med byfornyelse og byggemodning, blev det besluttet at fabrikken skulle ned og efterfølgende også skorstenen.

Svækkelse af konstruktionen forud for sprængning.

Utraditionel sprængning

Dansk Sprængnings Service blev indbudt af Work North ehf. til at levere et løsningsforslag og afgav oprindeligt bud på at sprænge skorstenen, så den ville falde i sin fulde længde. Efter en længere proces besluttede bystyret at man ønskede at tilføje en sekundær sprængning, således at skorstenen ville brække på midten og efterfølgende ved roden. Det er i sagens natur et større stykke arbejde at lave to sprængninger, eller en dobbelt sprængning om man vil, men et spændende projekt vi gerne ville tage op.

2 x 2 x 10 sprængladninger i skorstenen

Skorstenen i Akranes på Island blev sprængt nede ved bunden samt knap 35 meter oppe. Begge steder er der lavet et ”forhug” og forberedt to ben, som er dem der sprænges væk. De to ben i toppen blev hver især boret og klargjort med 10 individuelle ladninger, hver bestående af godt 140g PETN. De 2 x 10 PETN-ladninger er forbundet med et ikke-elektrisk ”chock tube” system, og både opladningen og opkoblingen var lavet med redundans.

Som nævnt foregår der en længere proces forud for sprængningen. Denne proces består i at fjerne så meget af konstruktionens bæreevne som muligt og kun lade et minimum stå tilbage til sprængning. På den måde bliver faldmekanismen så kontrolleret som muligt, og selve sprængningen / forbruget af sprængstof så skånsom som muligt.

Udkast, fragmenter og afdækning

Skorstenen står med forholdsvis god plads i dens to faldretninger og sikkerhedszonen er overvejende dikteret af skorstenens faldradius med tilhørende sikkerhedsfaktor. Alligevel er de områder, der sprænges, pakket ind i sprængmåtter for at begrænse udkastets rækkevidde.
Sprængningsfakta: Skorstenen er 64 meter høj, 40 cm tyk hvor den er tykkest, vejer ca. 600T. Den har en indvendig kerne af isolering og mursten. Der er brugt 40 individuelle ladninger, hvilket giver en samlet mængde sprængstof på næsten 6 kg.