Sprængning af 35 meter høj murstensskorsten

Sprængning af denne 35 meter høje murrede skorsten blev planlagt og udført i slutningen af 2014. Skorstenen var en del af en gammel brødfabrik, og skulle nu lade pladsen for nyt byggeri. Skorstenssprængningen blev udført som en tekstbogssprængning.

Sprængning af murret skorsten på 35 meters højde

Skorstenen som skulle væltes med en sprængning, var 35 meter høj og med dobbelt mur. Den havde en ydremur som var 55 cm tyk, herefter var der 10 cm luft og slutteligt en indvendig mur på 15 cmq12. Skorstenen var 4 meter i diameter og vejede knap 200 ton.

Den sprængte skorsten i væltningsøjeblikket.

Glasfacader afdækkes inden sprængning af skorstenen

Da skorstenen var placeret midt i et tættere bebygget industriområde, hvor der kun akkurat var plads til dens nedslag og da mursten normalvis slynges et godt stykke væk, valgte vi for en sikkerhedsskyld at dække vinduespartier og andre sårbare bygningsdele af med en kraftig fiberdug. Arbejdet gav da også pote og ingen ruder måtte udskiftes.

Fragmentfri sprængning af skorsten

Bortset fra de mursten som skøjtede hen ad jorden, hvilket ikke kan undgås, holdte vi sprængningen fragmentfri. Vi lavede en effektiv afdækning med stålnet, sprængmåtter og fiberdug, hvilket betød at sikkerhedsafstanden kun blev dikteret af skorstenens fald med tilhørende fremslyngning.
Sprængningen foregik rigtig fint og vil vil opfordre til at se filmklippet nedenfor.