Sprængning af 5 natursten

Disse 5 granitsten af forskellig størrelse skal sprænges. De ligger i en kælder og kan ikke flyttes i deres nuværende form. Sprængning var og er den helt ideelle løsningsmetode til en hovedpine som denne. Når stenene sprænges, ender de som små stykker, der kan bæres og køres ud.

Indborede ladninger og sprængning af sten

Alle naturprodukter har deres egen ”charme”. Derfor kan sprængning af natursten og sprængning af f.eks. et stykke beton ikke behandles ens. Boremønstret skal tilpasses den enkelte sten, dens form og hvis muligt eventuelle årer i stenen.

Inden sprængning blev valgt som metode, havde entreprenøren forsøgt sig med at hugge stenene i stykker med en lille bitte gravemaskine. Det kostede en dags arbejde, som var spildt og adskillige centimeter mejsel. Granit er et hårdt materiale, og sprængning er den eneste kosteffektive løsning til at få gjort kål på det.

Denne sten er ved at blive boret, så sprængstoffet kan placeres.

Stakkels Sten blev sprængt

Det gjorde han nu ikke – han var faktisk langt uden for sikkerhedsafstanden, som her var 10 meter. Sikkerhedsafstanden kan reguleres ved at ændre på mængden af afdækning og i visse tilfælde helt elimineres, således at en sprængning kan udføres uden at genere omgivelserne overhovedet. Her havde vi aftalt med entreprenøren, hvor meget vi ”måtte fylde”.