Sprængning af ankerblok

I dette konkrete tilfælde var vi blevet stillet til opgave at frisprænge beslag og bolte på en ankerblok, som var en fejlstøbning. Opgaven blev løst efter principperne bag miniblasting og med flere borehuller, opladt med mindre mængder sprængstof og detoneret med korte forsinkelser (få millisekunder)

En sprængningsleder kan komme rundt de fleste steder

Da denne sprængningsopgave skulle løses, spillede to faktorer ind. Den første var entreprenørens tidspres; de havde nemlig travlt og skulle videre til næste sag. Den anden faktor var den begrænsede plads, der var til rådighed. Heldigvis fylder en sprængningsleder med en boremaskine ikke voldsomt meget.

Efter en lille halv dags arbejde var ankerblokken boret, ladt og sprængt og entreprenøren kunne køre resterne bort og komme hurtigt videre til den næste ventende kunde.

Ankerblokken er sprængt fri af beslagene og bolte osv kan fjernes.

Sprængning af fejlstøbninger generelt

Det hænder i ny og næ, at en støbning går galt, eller må ændres. Hvis det sker, så anbefaler vi, at man hurtigt stikker et antal 20 mm eller 30 mm rør ned i betonen, hvis det er muligt. Derved overflødiggøres boring og objektet kan hurtigt klargøres til sprængning.
Det samme koncept gør sig gældende ved de såkaldte interimskonstruktioner – midlertidige konstruktioner, hvor meget arbejde kan spares, hvis der indstøbes plastrør, og konstruktionen derved er klargjort til sprængning.