Sprængning af betonsilo

Denne opgave omhandlede sprængning af 3 siloer; 2 i beton og en i stål. Betonsiloen, som skulle væltes ved sprængning, var af en sådan beskaffenhed, at sandsynligheden for en reel væltning var lille. For at øge sandsynligheden blev den svækket på forsiden og op langs siderne; ligeledes blev der gravet en fordybning ved dens fod.

8 af de 12 betonsøjler blev sprængt

Siloen stod på 3 rækker á 4 betonsøjler – hver søjle på 50×50 cm og 3 meter høje. Vi sprængte de to forreste rækker på en sådan måde, at al betonen fra siloens fundament til siloens underkant blev knust, og armeringsjernet bøjet.

Betonsøjlerne blev ikke sprængt momentant; der blev indlagt en lille forsinkelse mellem bestemte søjler. Forsinkelserne havde blandt andet med til formål at begrænse trykpåvirkning af omgivelserne. På det lille billede ses hvordan de to midterste søjler er ved at blive sprængt, hvorimod de yderste endnu ikke er detoneret.

Billedet er fra detonationsøjeblikket, og viser betonfragmenterne i bevægelse.

Afdækning inden sprængning

Ved denne sprængning var der ikke sårbare konstruktioner i umiddelbar nærhed, og derfor er der kun afdækket i bestemte retninger. Det er foregået ved at bygge volde af brokker og andre rester fra nedbrydningsarbejdet.

Billedet er efter detonationsøjeblikket, og viser betonsiloen i bevægelse.