Sprængning af fundament i baneområder

Vi har lavet en lang række forskellige sprængninger langs de danske jernbaner. Vi har sprængt flere typer fundamenter fra lysmaster, kørestrøm, signaler og radiomaster og natursten i forbindelse med spor og banearbejde.

Sprængning af fundament ved jernbanen

Fundamentet på billedet er frigravet, boret og ladt med sprængstof, og skal nu blot afdækkes med to store måtter og området ryddes inden sprængning. Efter sprængning kan resterne grabbes op, og hullet fyldes med skærver, jord eller grus.

Når fundamenterne bliver dækket med tunge sprængmåtter, og når man vælger at arbejde med en væsentlig overkapacitet af afdækning, kan man med fordel vælge at lade objektet ”hårdt”, så man er sikker på en rigtig god knusning. Det sikrer samtidigt, at man opnår et godt resultat, selvom betonen er af en anden kvalitet eller armeringsgrad end ventet.

Her ses fundamentet efter sprængning. Dette fundament har været lidt hårdere armeret.

Sprængning ved spor og bane

Efter sprængningen kunne armeringen skæres over, og I-profilen midt i fundamentet kunne brændes over og fjernes, så alt kom under den ønskede dybde. Sprængningsarbejdet gik rigtig godt, og var en hurtig og meget effektiv løsning til nedbrydning af fundamenterne.