Sprængning af fundament op ad jernbane

Dette fundament var mere eller mindre identisk med #2. Det havde også båret et lyssignal af en art, og skulle nu fjernes til 1,2 meter under overkanten på skinnerne. Fundamentet er gravet halvt fri, og er klar til sprængning.

Fragmentfri sprængning

Langt størstedelen af alle de sprængninger vi laver, skal holdes helt fragmentfri. Derfor blev også dette fundament overdækket med tunge sprængmåtter og et sprængtæppe, så vi var helt sikre på, at der ikke ville forekomme udkast af nogen art.

Et fundament af denne type kan laves på 1 time, hvis det går stærkt, og hvis hullerne allerede er boret, så kan det lades, afdækkes og sprænges på 20 min. Derfor er det rigtig smart at benytte sig af en sprængning, når det kommer til nedbrydning af fundamenter langs banen, hvor tid og plads ofte er knebent.

Fundamentet efter sprængning. Opgaven er løst.

Fortrop og sprængningsteam

Hvis tempoet skal helt i top, kan man med fordel benytte sig af en konstellation, hvor et borehold kører i forvejen, og sørger for, at fundamenterne er boret. Herefter kan sprængningsteamet, eller i visse tilfælde bare en sprængningsleder, gå bagved og lade, afdække og sprænge fundamenterne.