Sprængning af fundament ved jernbane

Der foregår massevis af entreprenørarbejde langs de danske jernbaner. Der lægges nye spor, flyttes kabler, ændres på placering af master til kørestrøm, radio eller lys og meget andet. Fælles for mange af disse projekter er, at de skal løses under en stram deadline, hvor forsinkelser ift. afleveringen kan koste store bøder.

Sprængningsarbejde langs spor og bane

Da både tiden og pladsen, hvor arbejdet skal udføres, typisk er begrænset, er sprængningsarbejde et rigtig fornuftig værktøj at lægge i værktøjskassen til denne type opgave. Vi kan almindeligvis bore, lade og sprænge 2-4 gange så hurtigt som en skinnekørende gravemaskine med en hydraulisk hammer kan klare samme opgave.

Udover at en sprængningsløsning er væsentligt hurtigere end en konventionel nedbrydning, er det også en meget mere mobil operation, hvilket betyder, at sporene ikke blokeres, som de ellers var blevet, hvis en gravemaskine konstant havde holdt og hugget løs i flere sporspærringsperioder.

Her ses afdækningen, som er lagt over et fundament fra en mast. Der er netop blevet sprængt.

Kort sporspærring = behov for hurtigt resultat

Den begrænsede plads, de korte sporspærringer, den manglende mulighed for at skinnekørende maskiner lige kan passere hinanden, sammen med sprængningsarbejdets mobile natur gør, at sprængninger og sprængningsarbejde er en rigtig velegnet løsning til at sikre resultater og høj fleksibilitet i forbindelse med arbejde langs jernbanen.