Sprængning af fundament ved skinner

Dette fundament er ca. 1m i diameter og mange meter dybt. I midten er der indstøbt et HEB20, som har båret et lyssignal. Fundamentet skulle sprænges, så det blev knust til 1,2 meter under skinneoverkant og HEB’en skulle ligeledes fjernes.

Let armeret beton fragmenteres let

Dette fundament var ikke særlig hårdt armeret, og kunne derfor sprænges i fine bidder med en ret lav sprængstofmængde. Efter sprængningen ville en skinnekørende gravemaskine komme og fjerne den knuste beton og profilen, som havde holdt lyssignalet.

Fundamentet var placeret ret nær et sporsæt, og det skulle der naturligvis passes på. Sprængningen var vellykket, fundamentet fint ødelagt og sporene var urørte, som de skulle være. HEB’en kunne uden videre fjernes, da den kun var støbt fast til ca. 1 meters dybde.

Efter sprængning – fint ødelagt fundament; lige til at skovle op.

Samlebåndssprængning

Der stod en hel del af disse fundamenter, som alle sammen skulle væk. Det betød, at vi kørte derudad og borede dem alle sammen op, hvorefter vi kunne sprænge løs og nå en hel del på kort tid. Der kunne fortsat arbejdes omkring os, og vi kunne udføre alt det indledende arbejde uden at blokere/genere nogen andre. Kun under selve sprængningerne lavede vi en mindre afspærring.