Sprængning af guidewall og drillguides

På Nørrebro station blev der i 2010/2011 lavet nogle ret omfattende omlægninger af div. spildevandsledninger. For at kunne flytte/omlægge de kæmpestore rørledninger, som benyttes til at transportere byens spildevand, blev der benyttet minitunnelering, som Entreprenørfirmaet Østergaard A/S stod for.

Sprængningsarbejde og minitunnelering

For at Østergaard kunne presse de store Ø3000 rør ind under byen, behøvedes et ordentligt ”afsæt” bag de enorme hydrauliske stempler. Afsættet kan man få vha. f.eks. spunsvægge eller som her vha. sekantpæle. For at kunne støbe sekantpælene og samtidig sikre en afstivning i toppen, støber man indledningsvis et sæt guide walls/drill guides for at sikre at sekantpælene bliver sat præcist.

Efter Østergaard var færdige med at presse de store kloakrør på plads, skulle byggegruben naturligvis rømmes, og området genetableres. Da byggegruben kun lå ganske få meter fra beboelse, og da sprængning tilmed var en økonomisk fordelagtig løsning, var der ingen tvivl om metodevalget.

Her bliver en guide wall klargjort til sprængning – flere små ladninger/miniblasting.

Fordelene ved at anvende sprængstof på drill guids og guide walls i forbindelse med sekantpæle

Da vi sprængte disse sekantpæle og de drill guides/guide walls, som omgav dem, blev naboer og forbipasserende sparet for masser af støj og vibrationer. Ydermere var projektet med boring og sprængning af både drill guides og de 44 sekantpæle overstået på to lange dage – langt hurtigere og langt mere smertefrit, end hvis man havde ladet en nedbrydningsrobot eller stor minigraver give sig i kast med opgaven.