Sprængning af hal fra Nivå Teglværk

Sprængningsprojektet her gik ud på at lægge tilbygningen til hallen ned, så neddeling og separering af affaldet kunne ske så let som muligt. Tilbygningen var på den ene side fæstnet på den egentlige hal og på den anden side (siden ud mod kameraet) båret af 7 betonsøjler.

At slå benene væk under bygningen – bogstavligt talt

Idet sprængladningerne knuser den nederste del af betonsøjlerne, har konstruktionen ikke længere nogen bæreevne i den ene side. Da bygningen er lavet på en sådan måde, at tyngdekraften holder sammen på den, har den ikke andet valg end at falde/synke og gå fra hinanden.

Efter sprængning kunne vi konstatere, at hele projektet var en succes, og tjærepap og beton, træbeton og andet kunne let separeres og ryddes op. Hvis der ikke findes kæmpe maskiner til at klare opgaven eller hvis man ønsker at kunne stå på sikker afstand, når dele af eller hele bygninger vælter, er det en god ide at overveje en sprængteknisk løsning.

De 7 betonsøjler, som skal sprænges, er boret og opladt men endnu ikke afdækket.

Lidt men godt

I den konkrete sag blev der kun brugt i omegnen af 400g formbart sprængstof, og når det bruges rigtigt, er det nok til at tvinge en konstruktion som denne i knæ.