Sprængning af højspændingsmast fundament

Desto større et fundament bliver, desto mere besværligt bliver det ofte at banke i stykker med gravemaskiner. Det samme gør sig dog slet ikke gældende mht. sprængning. Jo mere beton og desto dybere huller med størst mulig diameter, vi kan lave, jo lettere kan vi ødelægge betonen og tilmed holde en bedre økonomi

Sprængning af store fundamenter

Når et stort fundament skal sprænges, eller som her hvor der skulle sprænges 4 store fundamenter, er der relativt meget borearbejde forbundet med opgaven. Der er typisk for meget borearbejde til, at det er hensigtsmæssigt at bore det med håndkraft, hvorfor en borevogn/borerig normalvis får lov at gøre arbejdet.

Når en sprængning eller en salve til en sprængning bliver tilpas stor ift. området eller ift. antallet af detonatorer, er det hensigtsmæssigt at udskifte de elektrisk tændte detonatorer med den såkaldte NON-El / Excl serie, hvor detonatorer og forsinkelseselementer kan kobles sammen i uendelige store serier

Store salver lades typisk med NON-El / Excl fremfor elektriske detonatorer.

Sprængning af fundamenter fra højspændingsmaster – almindelig fremgangsmåde

Sprængning af disse fundamenter blev løst på traditionel vis. De blev boret med borevogn/borerig allerede inden masterne var taget ned, og efterfølgende blev borehullerne fyldt med sprængstof og NON-EL detonatorer med koblingsblokke, afdækket med tunge sprængmåtter og til sidst sprængt.