Sprængning af I-profil

Denne opgave blev udført for NCC, og formålet med sprængningen var at sprænge de indstøbte I-profiljern op / ud ad fundamenterne, således at resten af fundamentet kom under den ønskede kote.

Sprængladningerne placeres

Vi borede ned omkring I-profiljernet og dets påsvejsede armeringsjern / ankerjern, således at trykket fra sprængningen ville presse jernet opad, samtidig med at betonen umiddelbart omkring sprængladningerne og omkring jernene ville blive knust.

At løse denne opgave vha. sprængningsarbejde er ikke nogen dum ide. Skulle opgaven være løst med f.eks. hydraulikhammer, ville entreprenøren være nødsaget til at slå hele fundamentet i stykker for at kunne pille I-profilen op – Her var det kun nødvendigt at komme under terræn.

Her ses hvordan der er boret op omkring I-profilen, og hullerne er klar til at blive ladet op med sprængstof.

Sprængning på samlebånd

En sprængning af denne type er relativt hurtigt klaret, og når armeringen og betonens styrke er kendt, kan rigtig gode resultater opnås ved hver sprængning.

Fundamentet er sprængt, armeringsjern og profiler er separeret fra betonen og kan sendes til genbrug hver for sig. Ingen udkast som følge af effektiv afdækning. Fundamentet er nu under den ønskede kote.