Sprængning af kampesten under d’Angleterre

Som tidligere omtalt fandt mere gennemgribende renoveringer sted på d’Angleterre. I den forbindelse blev vi rekvireret til at sprænge i omegnen af 70-90 kampesten/natursten – primært af granit, men enkelte i sandsten. Disse sten lå i kælderen, og havde været en del af et gammelt fundament.

Fragmentering af sten vha. sprængning

Bore- og ladningsarbejdet fandt typisk sted indenfor normal arbejdstid, men grundet det store virvar af håndværkere, som myldrede rundt i gangene under d’Angleterre, valgte vi at foretage sprængningerne, når de fleste var gået hjem.

Af hensyn til arbejdsmiljø og optimering af arbejdsproces blev alle sten sprængt med små ladninger af formbart sprængstof, som blev tændt af elektriske detonatorer. Kun for få stens vedkommende kunne det lade sig gøre at sprænge dem med en enkelt ladning. Langt størstedelen blev boret og ladt med mellem 5-10 ladninger, som blev bragt til sprængning med millisekunders indbyrdes forsinkelse.

Her ses en lille betonklods og en sten; begge skal sprænges i stykker hvor de ligger.

Sprængt i stykker

De to objekter er sprængt i så fine stykker, at de kan skovles direkte op i en trillebør og køres hen på nærmeste transportbånd. I denne del af kælderen var der en række vinduer, som vi måtte passe på. Ladningerne blev derfor dimensioneret hertil, og den indbyrdes forsinkelse blev gjort så stor, at trykpåvirkningerne ikke kunne blive for store.