Sprængning af konsol

Armeret beton er i udgangspunktet stærkt og uforgængeligt. Men har man anvendt tilslagsmaterialer med et højt indhold af flint, er der en risiko for en reaktion i betonen og for korrosion af armeringen. Bærende konsoller sidder udsat, og forholdene kan være forværres gennem årene.

Boring og sprængning af konsoller

Adgang til konsollerne er vanskelig, og anvendelse af små maskiner er næsten umulig. Boring af dybe huller i tynde konstruktioner med en elektrisk boremaskine er mulig og velvalgt placering af huller giver mulighed for placering af små sprængstofladninger af nogle få grams størrelse. Antændt med tidsforsinkelse er det muligt at fjerne hovedparten af betonen ved sprængning – metoden kaldes MINI-BLASTING. Der bores og sprænges ind til ca. 20 cm fra facaden. Konsoller skal normalt fjernes helt ind til facaden, men det er ekstremt vigtigt, at hovedarmering ikke bliver beskadiget.

Afdækning udføres og forhindrer udkast udenfor konsollen. Vinduer og facadebeklædning afdækket med træplader forhindrer skader på den tilbageværende del af konstruktionen.
Personer, som bor ud for en konsol, bliver informeret om at sprængning pågår, og er anmodet om at opholde sig i rum modsat den side, hvor der skal sprænges.
Varsling sikrer, at man er informeret umiddelbart inden, at sprængning gennemføres.

Når der er sprængt, hænger der rester af beton tilbage i armeringsjernene, og der er en stum (stum eller stump?) beton tilbage ind mod facaden. Betonen har fået et chok fra detonering af sprængstoffet. Den er porøs og nem at fjerne med en betonhammer.

Konsol efter sprængning og efter rensning med betonhammer ind til facaden.

Resultatet

Boring og sprængning efter principperne bag MINI-BLASTING er effektivt og kombineret med lidt traditionel hugning med en lille betonhammer, kan man hurtigt og sikkert fjerne selv små og tynde konstruktioner.