Sprængning af natursten fra gammelt fundament

I løbet af 2012/2013 var vi inde under d’Angleterre og sprænge rigtig mange sten af forskellige typer, størrelser, konstellationer og i forskellige omgivelser. En del af fundamenterne under d’Angleterre var lavet som kampestensfundamenter, hvor fundamentsrenden blev fyldt med store sten, som skulle bære murene og dermed bygningen.

Sprængning af kampestensfundament under d’Angleterre

Under ombygningerne skulle en del gulve sænkes og isoleres, og flere af de bærende vægge skulle flyttes eller helt fjernes. Der blev naturligvis lavet flere nye fundamenter og afstivninger som erstatning. Da pladsen var ret trang under den gamle bygning, var det største maskineri, som kunne komme rundt, 1T’s minigravere. Derfor var det en nødvendighed at sprænge stenene istykker, før de kunne fjernes.

Sådan en række sten blev sprængt, som den lå og på én gang. Sprængningerne fandt som oftest sted på lidt skæve tidspunkter, så de mange andre håndværkere ikke blev generet. Selv om sprængningen foregik inde midt byen, var det ikke noget nogen udenfor løftede øjenbryn af, for når ladningerne er indboret og afdækningen er på, bliver lyden meget afdæmpet.

Her ligger en række sten, som er bunden af et gammelt kampestensfundament.

Sprængning er den rigtige løsning

Til projekter som dette, hvor pladsen er trang eller tiden er en afgørende faktor, er sprængning det rette valg. Udover de manglende alternativer er sprængning en effektiv og hurtig løsning, der af natur rummer stor fleksibilitet.