Sprængning af natursten i udgravning til tilbygning

Denne sten blev fundet et sted på Sjælland i forbindelse med udgravning til en tilbygning med kælder. Den lå så højt, at den ville komme til at titte op gennem det færdige gulv, og måtte derfor væk. Kunden havde forinden spurgt på priser på mobilkran, og havde derfor valgt en sprængteknisk løsning.

Stor granit sten sprænges med mange små ladninger, få adgangen.

Da der ikke længere var en gravemaskine på pladsen, og dermed ikke mulighed for at lægge tung afdækning henover stenen, var vi begrænsede til kun at bruge ”håndmåtter” som afdækning. Det medvirker, at vi ikke kan sprænge hele stenen på en gang, men i stedet er nødt til at sprænge den bid for bid.

Det var et krav fra bygherres side, at alle bidder skulle kunne løftes manuelt op fra udgravningen. Derfor fastsatte vi en størrelse som mindede om fodbolde, og stenen blev sprængt stykke for stykke. Af og til sker der det, at sten flækker på en uventet måde (sten er et naturmateriale, som ikke altid er homogent), og stykker større end den fastsatte størrelse kan opstå. De bliver naturligvis eftersprængt.

Sprængningsprocessen er i gang. Stenen bliver sprængt bid for bid.

En glad bygherre

Sprængning af en sten i den størrelse, nær en bygning og begrænset til kun brug af hånd måtter, tager lidt over en halv dag på stedet. Vi kørte naturligvis først, da alle stykkerne var under den aftalte størrelse, og bygherren var glad og tilfreds.