Sprængning af natursten i udgravning til tilbygning

Stensprængning med MINIblasting

Når en sten som denne ligger midt i en villahave umiddelbart op ad en bygning, er den eneste rigtige fremgangsmåde at arbejde ud fra principperne om MINI-blasting, hvor mange små ladninger virker sammen om at knuse stenen. På den måde kan det lade sig gøre at afdække stenen, så sprængningen holdes fragmentfri og lyden dæmpes markant.

Når vi sprænger sten, er det kutyme at aftale fragmentstørrelsen/stykkefaldet med kunden på forhånd. Det er almindeligt, at kunden ønsker, at stenen bliver sprængt så f.eks. alle stykker kan håndteres med håndkraft, eller så alle stykker kan håndteres med minigraver eller lignende.

Denne ca. 2 m3 store sten dukkede op i forbindelse med udgravning til en tilbygning i et villakvarter på Amager. Den uheldige villaejer havde indledningsvis ønsket at få den fjernet med brug af en mobilkran, men da prisen ville lande i omegnen af 25.000 kr, kiggede han sig om efter alternativer. Sprængning blev valget.

Her er dele af stenen blevet sprængt. Udover hovedstenen er flere af stykkerne fortsat for store, og skal eftersprænges.

Sprængning af marksten / natursten

I ny og næ dukker disse uhåndterbare krabater op, og hvis de skal væk, er det meget oplagt at sprænge dem, og på den måde neddele dem til en håndterbar størrelse. Det tog ca. en halv dag at bore, afdække og sprænge, samt at bore afdække og eftersprænge denne sten. Herefter var den tilpas knust og kunden kunne begynde processen med at bære bidderne op fra udgravningen og væk.