Sprængning af natursten indendørs

Ved uddybning/udgravning af kældre i forbindelse med f.eks. isolering eller øget loftshøjde, er det ikke ualmindeligt at støde på efterladenskaber fra istiden. Fra tid til anden bliver naturstenene så store, at de ikke kan flyttes med håndkraft eller ved brug af små 1T’s minigravere, og så er der ingen anden vej end at sprænge dem.

Sprængning af natursten i kældere

Adgangsvejene til kælderudgravninger, samt det grave-/løfteudstyr, som er til rådighed, stiller ofte voldsomme begrænsninger ift. størrelsen på de sten, som kan transporteres ud eller i det hele taget flyttes. Her kommer sprængteknik ind i billedet, for sprængning er både en effektiv og hurtig løsning på problemet.

Sprængning af natursten kan principielt udføres alle steder, og bygningens beskaffenhed sætter normalvis ikke særlige begrænsninger herfor. Når blot den sten, der skal sprænges, lades med den korrekte mængde sprængstof, og afdækningen er udført og dimensioneret rigtigt, kan alle sten sprænges sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Denne sten blev fundet i forbindelse med en udgravning til ekstra isolering, og måtte sprænges.

Sprængning er fleksibelt og smart

Selvom adgangsvejene er små eller dårlige, er det nærmest altid muligt at komme til med værktøj, sprængstof og afdækningsmaterialerne. Inden stenen sprænges, aftales stykkefaldet/fragmentstørrelsen med kunden – skal det kunne bæres ud, køres i trillebør eller passe til en bestemt størrelse transportbånd osv.