Sprængning af natursten på 3-4 m3

Denne natursten blev fundet af en sjællandsk entreprenør i forbindelse med et stykke gravearbejde. Entreprenøren havde en 4T minigraver på stedet, men var chanceløs ift. at kunne bugsere stenen op i en dumper eller lastbil.

Sprængning af granit i lidt større skala

Da entreprenøren havde en 4T minigraver på stedet, behøvede han blot en mere grov knusning, hvorfor vi kunne nøjes med at bore færre men større huller med 1-200g dynamit i hvert. Det at vi var ude i det fri, muliggjorde endvidere, at vi kunne bruge tunge sprængmåtter, som giver den optimale afdækning.

Når der, som her, kun skal sprænges ud i grovere stykker, og det endvidere er muligt at lægge tunge sprængmåtter på, går arbejdet rigtig let. En sprængning af denne slags tager f.eks. ikke længere tid end en sprængning af en 0,5 m3 natursten nede i en kælder.

Her er entreprenøren ved at grave resterne væk efter sprængningen.

Jo større, jo bedre

Ligesom med beton er størrelse ikke noget problem. Jo større stenen eller klodsen bliver, jo lettere har vi ved at levere et godt resultat ift. andre metoder. Vi bliver endog mere og mere effektive desto større objektet er.