Sprængning af natursten på legeplads

Børnene blev holdt i en anden del af børnehaven i de timer sprængningsarbejdet stod på. Stenen blev boret, ladt og afdækket på traditionel vis. Efter sprængning var der, endnu en gang, blot flytbare stykker tilbage og legepladsen kunne igen godkendes til leg.

En sprængningslegeplads

Det er måske en misvisende overskrift, men det var i hvert fald en sprængning på en legeplads, som tilhørte en børnehave. Børnene var gennet væk forud for sprængningen, og stenen var afdækket med både håndmåtter og fiberdug.

Den sten, vi sprængte, var ikke større end at en gravemaskine eller lastbilkran kunne havde snuppet den, men legepladsen lå så relativt langt fra brugbare veje, at det var en umulighed. Derfor var sprængning den eneste mulige, den eneste rigtige, løsning.

Her er stenen sprængt og vores arbejde færdigt. Nu skal resterne blot fjernes, så børnene atter kan lege her.

Sikkerhedsafstand ved sprængningen

Børnene og personalet var væk, men børnehaven havde vinduespartier på 2 sider af stenen. Derfor var det fortsat vigtigt, at sprængningen blev holdt fragmentfri. Det blev den ved at sekventere sprængningen og gennemføre en grundig afdækning.