Sprængning af piloteringspæle i Avedøre

I tidernes morgen huggede man toppene af piloteringspælene i stykker med luftværktøj. Det var både en tidskrævende proces, som støjede, vibrerede og skabte rigtigt dårligt arbejdsmiljø for de berørte jord- og betonarbejdere. Så fandt man heldigvis en sprængningsløsning på problemet, og både arbejdstid og arbejdsmiljø blev forbedret.

Sprængning af funderingspæle

Det var sprængning af bambus og sprængning af piloteringspæle, som var kernearbejdsområderne for Dansk Sprængnings Service de første år. Nu fylder begge typer opgaver under 1% af arbejdsbyrden, og langt størstedelen af tiden beskæftiger os med mere udfordrende opgaver.

Denne opgave er udført i Avedøre hvor DK-Beton pt. (2014) er i gang med at udvide deres blandeværk. Vi blev hidkaldt for at sprænge toppene af piloteringspælene, og fik overstået sprængningsarbejdet på en lang halv dag.

Her ses en piloteringspæl efter sprængning. Keglestubben skal hugges af med mejselhammer (ca. 2-5 minutters arbejde).

Sprængning med stødhøjde på mere end 60 cm

En del af pælene stod i overhøjde, og da der var tale om 30×30 pæle, frilægger en sprængning typisk
50-60 cm armering. Da entreprenøren ønskede meget frilagt armeringsjern, betød det at ca. halvdelen af pælene skulle bores dobbelt og lades med to sprængladninger for at sikre, at tilstrækkelig armeringsjern blev frilagt ved hver sprængning.