Sprængning af sekantpæle

Vi havde fået til opgave at sprænge 44 sekantpæle helt i stykker til en kote, der hed 2,2m under terræn, så byggegruben, som de havde afstivet, helt kunne rømmes, og området igen kunne komme til at ligne sig selv. Man havde valgt en sprængteknisk løsning, da både økonomi, tidsplan og niveauet af støjgener var bedre.

Sprængning af sekantpæle

Efter en dags borearbejde var alle 44 sekantpæle klar til at blive ladt med sprængstof, afdækket og sprængt. Vi sprængte 3-4 sekantpæle i hver salve, da det var passende ift. den mængde tunge sprængmåtter, vi havde taget med. Alle sprængningerne/salverne var overstået på relativt få timer inkl. afdækning.

Sprængning af sekantpæle, hvad enten det er med henblik på en total knusning som her, eller det blot er en sprængning for at få frilagt armeringsjernet, er en meget hensigtsmæssig løsning. Den er både overstået hurtigt, optager lidt plads, og generer relativt lidt mht. støj og vibrationer

Her ses et billede af en guidewall, som lå bag sekantpælene. Den er ladt og klar til sprængning.

Sprængning af sekantpæle – metrobyggeri

I forbindelse med det meget omtalte metrobyggeri, som pt. er i gang i Københavnsområdet, og som tidligst forventes afsluttet i 2018, har sprængning ved ret mange lejligheder vist sig at være den mest hensigtsmæssige løsning, som både tilgodeser arbejdsmiljø, tidsplaner og naboer. Kontakt os og hør nærmere omkring hel eller delvis sprængning af sekantpæle.