Sprængning af stålsilo

Denne foderstofsilo stod på Syd Als. Den var opbygget af 6 individuelle siloer, som var holdt oppe af 7 par af HEB300’ere. Den skulle sprænges som et led i et større nedrivningsprojekt, som blandt andet indvolverede sprængning af 3 siloer. Denne af stål – de to andre var udført i beton.

Skæreladninger – både fleksible og dioplex (uflexible), sprængsnor og formbart sprængstof.

Konstruktionen svækkes før sprængning

Udvalgte I-profiler blev fjernet forud for sprængning; andre blev blot svækket og klargjort til montering af de skæreladninger, som skulle sprænge dem over. I-profilerne blev sprængt over i flere højder og på en sådan måde, at de umuligt ville kunne låse sig eller være en hindring for faldet.

Vi valgte at tænde sprængskæreladningerne med Nonel/Exel og indbygge nogle ganske betragtelige forsinkelser mellem hvert ben, som skulle sprænges. De store forsinkelser blev valgt for at begrænse trykbølgen fra detonationen og for at lade hver ladning virke ”uforstyrret”.

Konstruktionen svækkes før sprængning

Overkapacitet og sikkerhed under sprængning

Godstykkelsen, de tykkeste steder, var 15 mm og størstedelen af de medbragte sprængladninger var dimensioneret til at kunne oversprænge 30 mm stål. Under normale omstændigheder vælger vi altid at benytte en ladningstype, som har en anselig overkapacitet. Der er principielt ingen grænser for hvor store godstykkelser, som kan oversprænges, når det angår stålplader, profiler, rør og aksler.