Sprængning af skorsten i Holbæk

Skorstenen, som skulle sprænges, var de seneste vintre begyndt at udgøre en sikkerhedsrisiko, da mursten og puds var frostsprængt, og derfor var i risiko for falde ned og ramme forbipasserende. Skorstenen var 20 meter høj og firkantet; murret i to lag med isolering imellem.

Her ser man skorstenen lige efter sprængning hvor den vælter.

Sprængning af konstruktioner i tæt bebyggelse

De fleste skorstene, der skal væltes, står gerne på gamle fabrikker og i nedlagte industriområder, hvor der er god plads. Anderledes ser det ud for de skorstene, der hører til varmecentraler; de står nemlig gerne nær de områder, de skal forsyne og derfor i bymæssig bebyggelse. Det samme gjorde sig gældende for skorstenen i Holbæk, som stod under 1,5 meter fra en blivende bygning.

Skorstenssprængningen foregik nemlig umiddelbart op ad Holbæk Taekwondo Klub. Når en sprængning skal udføres så tæt ved bygninger og vinduer, er der særlige krav til afdækning og dimensionering af sprængstoffet.

Skorstenen er sprængt. Her ses foden og den konstruktion, der skulle hindre kickback.

Sprængning af skorsten og kickback

Som del af kollaps-/faldmekanismen kan konstruktioner med en svag hæl ”træde tilbage”, mens de falder. Normalt er det ikke et problem, men når skorstenen står så tæt på bygninger, som denne gjorde, er der risiko for, at den kan skade bygningen bagved. Derfor byggede vi et træskelet til at optage / diagere de horisontale kræfter. Skelettet virkede perfekt, og vi fik en flot sprængning med et perfekt fald.