Sprængning af skorsten på Sjælør Boulevard

Denne 56 meter høje skorsten stod i Hvidovre på Sjælør Boulevard, og havde tidligere tjent et fjernvarmeværk, som lå på grunden. Fjernvarmeværket blev revet ned og skorstenen skulle derfor sprænges/væltes, så grunden kunne blive helt ryddet, og dermed skabes plads til nybyg. Vores del af opgaven blev udført for Salvita Demolition.

Sprængning af 56 meter høj skorsten i København

Da skorstenen lå midt i byen med offentlige institutioner og boligbyggeri på alle sider og klods op af en meget befærdet vej (Sjælør Boulevard), kom politiet ud og opsatte en afspærring omkring området. Sprængningen blev også lidt af et tilløbsstykke, da i omegnen af 500 mennesker havde taget opstilling, og nød at se hvordan vi fik kæmpen til at vælte.

Sprængningen og væltningen var nødt til at foregå diagonalt på grunden, da der ellers ikke ville være tilstrækkelig plads på grunden. For ikke at forstyrre naboerne (bl.a. børnehave og gymnasium) blev sprængningen udført en søndag ved middagstid.

Skorstenen er sprængt, og ligger lige så fint der, hvor den skulle.

Sprængning af skorsten uden fragmenter

Sprængningen og ladningerne var nødt til at være pakket særlig godt ind, da området var fyldt med tilskuere, bygninger og installationer. Der blev brugt køreplader, tømmer og fiberdug for at holde sprængningen fragmentfri. Alt gik som planlagt og det blev en flot sprængning og en god søndag eftermiddag.