Sprængning af sodalit sten

I denne opgave fik vi fornøjelsen af at skulle flække en stor blok af blå sodalit fra Namibia. Sodalitblokken var ca. 1,6 x 1,6 x 1,6m og tydeligt præget af tidligere sprængninger i forbindelse med udvindingen, som formentlig er sket i ”Den Blå Grotte” i Namibia.

Sprængningen skulle flække stenen

Sprængningen havde til formål at flække stenen, så dens blå indre ville komme til syne. Dens ydre var almindelig grå og kedelig, men da den blev sprængt, kom de flotteste blå semitransparente farver til syne.

Da stenen kun skulle flækkes og ikke sprænges i stumper og stykker, var det vigtigt at bore en række huller tværs over stenen, hvor nogle huller skulle tjene som sprænghuller og andre som aflastningshuller for at sikre en flot kontur i det sprængte.

Der blev anvendt sprængsnor til opgaven – ialt under 100 gram.

Stensprængning med klar kontur

Sodalitstenen fra Namibia blev flækket ligeså flot, og den sjældne blå stenart kom til syne. Kontur- og aflastningshullerne tjente deres formål, og stenen flækkede som planlagt. Det var ellers en lidt udfordrende flækning, da stenen var synligt præget og svækket af tidligere sprængning i forbindelse med udvindingen.