Sprængning af vindmøllefundamenter i Klim

Disse fundamenter er opbygget af en bundplade på 11 x 11 meter og 1 meters tykkelse. I midten af pladen er vindmølleskaftet indstøbt. Vindmølleskaftet er/var et stålrør på Ø3000 og fyldt med beton til 1,2 meter over bundpladen.

Sprængning af fundamenter fra vindmøller

Klim Vindmøllepark bestod tidligere af 35 store vindmøller. I 2014 startede projektet med nedbrydningen af fundamenterne fra møllerne. Når alt er sprængt og bortskaffet, bliver der opsat 22 nye 3Mw møller og Klim Vindmøllepark bliver derved landets største ikke-havmøllepark.

Opgaven blev delt op i to trin. Første trin omhandlede sprængning af betonen i vindmølleskaftet (ca. 18m3) og efterfølgende blev bundpladen frigravet, boret, ladt op og sprængt. Bundpladen er på ca. 120m3 beton og hvert fundament indeholder rundt regnet 15T armeringsjern.

Fundamentet bliver sprængt i serier optændt med ikke-elektriske detornatore også kaldet NON-el.

Boring, ladning og sprængning

Efter fundamenterne er boret, bliver hvert af de 80-90 huller ladet med ca. 0,4 kg dynamit. Vores sprængningsleder på stedet nåede at lade og sprænge mellem 2-3 fundamenter hver dag (lange dage). Processen kan speedes op ved at bruge mere end én sprængningsleder eller ved at tilføje nogle sprængningshjælpere.