Sprængning af vindmølleskaft i beton

Denne 26 meter høje raketformede betonkonstruktion har i gennem mange år hilst rejsende velkommen på vej til Gedser havn.  Det er en rum tid siden, vindmøllen sidst snurrede en omgang, og vindmøllehovedet har været fjernet i en del år. Efter forskellige ideer om at omdanne konstruktionen til galleri osv. blev det i 2014 endelig besluttet, at den skulle væltes med sprængning.

Konstruktionen svækkes inden sprængning

For at styre faldet og faldretningen svækkes konstruktionen forud for sprængningen. Centerrøret/muren hugges væk i en kile, og støttevæggene hælen svækkes for at opnå kontrol over, hvor bruddet sker og deraf faldretningen. I hælen er betonen svækket i et afgrænset område, og armeringsjernene er skåret over. Denne forudgående svækkelse af betonen i hælen var en nødvendighed, da støttevæggene var ret voldsomme af dimensioner.

For at være sikker på at konstruktionen var tilstrækkelig svag i hælen, lavede vi tilmed en lille sprængning parallelt med faldretningen hele vejen gennem de 80 cm dybe vandrette borehuller. For en sikkerheds skyld blev disse ladninger forsinket med 250 mS, så tyngdepunktet var begyndt at forskydes, og de lodrette statiske krafter på de bagerste støttevægge var begyndt at blive til et vrid. Alt sammen for at sikre at hælen ikke kollapsede.

Her ses hvordan en af støttevæggene er svækket inden sprængningen.

Sprængningen af høje konstruktioner

Vi havde 45 meters afstand til Gedser Landevej, som er en jævnt trafikeret vej. Når vindmøllen, som vi sprængte, ”kun” er 26 meter høj, er det jo selvsagt, at den ikke kan komme helt derud, men der er dog altid en risiko for at noget kan rive sig løs og blive slynget frem i faldretningen. Derfor afspærrede vi vejen inden sprængningen.