Sprængning på Sælvig havn

I oktober 2014 assisterede Dansk Sprængnings Service Munck Havne og Anlæg a/s med sprængningsarbejde i Sælvig Havn på Samsø. Der skulle laves en hultagning gennem bundpladen i havnebassinet, så der kunne rammes et Ø1000 stålrør ned.

Sprængning og dykning

Sprængningen fandt sted på ca. 5 meters dybde, hvor dykkere havde boret et antal huller, som efterfølgende blev ladet med mindre dynamitladninger og koblet i en serie, hvor ladningerne fik en indbyrdes forsinkelse. Forsinkelserne havde til formål at minimere miljøpåvirkninger og samtidig sikre optimal fragmentering af betonen.

Hultagning i beton beror på en ”velkendt” og standardiseret metode, hvor ladningerne placeres på en måde, så de under og efter sprængning hjælper hinanden og skaber plads. Man kan derved kontrollere udformningen og størrelsen på hullet. Des tykkere plade, der skal sprænges hul, des bedre.

Billede fra Sælvig Havn – her sprænges i havnebassinet.

Sprængning i havne

Denne opgave var lidt speciel ift. transporten af sprængstoffet, da der først skulle søges tilladelse hos rederiet inden transporten kunne finde sted. Vi er glade for at have hjulpet entreprenøren med sprængningsarbejdet og samtidigt fået genset den hyggelige ø.