Biotop sprængning

Biotop, også kendt som økotop, er en betegnelse som anvendes om afgrænsede steder eller mindre økosystemer hvor der opstår et livsfælleskab mellem stedet og en dyreart. Det kan være stedet er udformet på en særlig måde som gør det attraktivt eller muligt for dyr at leve der.

Biotop sprængning er en sprængning som udføres med det primære hensyn at skabe gunstige livsvilkår for dyr eller insekter. Der er almindeligvis tale om sprængninger i træer, hvor sprængningen udføres på en sådan måde at bark og træfibre er flossede og trævlede og der er mange hulrum og gemmesteder for insekter.

Biotop sprængning: Her ses hvordan træet er trevlet og flosset efter sprængningen. Dette område kommer til at give gode livsvilkår for små insekter osv.

Når en biotop sprængning er udført korrekt, ligner resultatet typisk stormskader eller skader fra lynnedslag. Når man udfører en biotop sprængning, vil det altså almindeligvis blot se ud som om området har været ramt af et uvejr, og ikke som om der har været menneskelig indblanden.

Sprængning i træer giver flossede overflader med mange sprækker og revner. Det giver dyrelivet gode vækstbetingelser.

Biotop sprængninger i skove eller som beskæring af fredede træer

Det er oftest i vildt voksende naturskove, som for det meste får lov at passe sig selv, at der kan blive brug for biotop sprængninger. Af og til opstår der farlige situationer hvor træer kan vælte eller grene kan være så svækkede at de pludselig knækker ned af sig selv. Hvis man gerne vil have kontrol over dette, og udføre en beskæring uden at sætte sig menneskelige spor som f.eks. lige snit fra kædesave, men samtidigt give naturen optimale forehold, er en biotop sprængning det rette valg.

Fredede træer må ikke bare beskæres, men af og til kan der gives lov til at sprænge grene osv over, da resultater kan ligne et lynnedslag.