Ting tager længere tid under vand

Sprængstof og præcise eller kontrollerede sprængninger er et godt kort at have på hånden i mange sammenhænge, men især under vand bliver det en uvurderlig del af værktøjskassen. Der findes ikke mange maskiner, der kan bruges under vand, og de, som kan, er ofte begrænset ved den maksimale dybde, de kan stikke armen ned fra overfladen.

Da det meste arbejde går en del langsommere under vand end over vand, kan det være hensigtsmæssigt at udskifte noget af det mere traditionelle værktøj med sprængstof. Ved at bore og sprænge forkortes/effektiviseres mange arbejdsprocesser.

Undervandssprængninger kan være løsningen på visse hovedpiner, og behovet for at sprænge under vand bør altid overvejes i forbindelse med tilbudsgivning på nedbrydningsarbejde under vand eller i forbindelse med den konkrete opgaveløsning.

Her ses en fleksibel sprængskæreladning/skæreladning, som er placeret rundt om et Ø800 stålrør med en godstykkelse på 16mm. Røret er endvidere fyldt med beton og armering.

Få afklaret om opgaven skal løses med en undervandssprængning

Vi har akkumuleret en stor viden om undervandssprængninger, og trækker på et netværk, der indeholder en håndfund af landets dygtigste erhvervsdykkere. Vi stiller gerne op i forbindelse med projekteringsfasen til sparring og erfaringsudveksling, så vi sikrer den optimale løsning, når det kommer til sprængning under vand.

På billedet her ses samme pæl som ovenfor efter sprængning af skæreladningen og efter sprængning af en indboret ladning.