Tunge løft og besværlig transport mindskes

Hultagninger gennem betondæk eller vægge bygger på miniblasting teknikken, hvor flere små ladninger typisk bliver bragt til sprængning med millisekunds forsinkelser. Disse små forsinkelser gør at lyd og trykpåvirkninger holdes på et minimum, samtidigt med at virkningsgraden af sprængstoffet optimeres.

Efter en hultagning ved sprængning er materialet knust i modsætning til den klods eller blok, som er tilbage efter diamantskæring og som typisk kræver ekstra skærearbejde, tungt løftegrej eller en sprængning for at kunne håndteres. Når opgaven løses vha. sprængningsarbejde, undgås desuden de problemer med vand, som normalt opstår ved diamantskærring eller højtryksspuling.

Efter en sprængning af denne type efterlades en ru overflade, som efter finpudsning er oplagt til nyt støbearbejde.

Her fritsprænges gamle rør, for at gøre plads til nye og større rør. Disse rør sprænges fri ved først at lave en hultagning på venstre side og derpå fortsætte salven rundt om røret.

Sprængningsarbejde er både prismæssigt og tidsmæssigt konkurrencedygtigt

Da det udstyr som er påkrævet til hultagninger ved sprængning er ret mobilt og arbejdsprocesserne ret hurtige, kan tidsforbruget i forhold til diamantskæring ofte mere end halveres.
Vi har lavet utallige sprængninger i dæk, plader og vægge og bistår derfor gerne med råd og vejledning, samt en vurdering af om sprængteknik er den optimale løsning til det pågældende projekt.
Vi sætter en ære i at være objektive i vores vurdering og tror på at alle parter er bedst tjent med det rette valg – også i de tilfælde, hvor sprængning ikke er den optimale løsning.

Nærbillede af en betonvæg efter sprængning. Betonen er 40 cm tyk og indeholder meget armeringsjern samt noget fladjern.