Sprængning i stenbrud

Bjergsprængninger er et meget kendt koncept, som i særlig grad dyrkes af vores svenske og norske naboer. De har lange traditioner for sprængninger til veje, tunneller, rørledninger osv. I Danmark bliver der også sprængt lidt fjeld/bjerg, men det er kun Bornholm, som kan bryste sig af at have den type krævende undergrund.

En stor del af den sprængningsaktivitet, som foregår og har foregået på Bornholm, er sprængning i stenbruddene, hvor blandt andre NCC producerer store mængder granit hvert år. Den bornholmske granit bruges blandt andet til produktion af asfalt og beton til danske byggeprojekter.

Der findes flere typer sprængningsarbejde, når det kommer til sprængning i bjerg. Der er både tale om plansprængning, rørgravssprængning, bænksprængning og tunnelsprængning – vi beskæftiger os dog ikke med sidstnævnte. Rørgravssprængninger er groft sagt en sprængning, der skal skabe en grøft, hvori der kan lægges rør eller kabler. Plansprængning er udjævning af et område, og bænksprængning er sprængning af klippesider; ofte i forbindelse med vejbyggerier eller i forbindelse med råstofudvinding.

Klippestykkerne er klar til udlastning. På billedet ses også tunge sprængmåtter som har dækket sprængstedet under sprængningen.

Bjergsprængning i Sverige, Norge eller på Bornholm

Vi tilbyder sprængning af rørgrave, plansprængninger og andre sprængninger i klippe og sten i både Danmark, Grønland, Norge og Sverige, og har et godt netværk mht. lokale boreentreprenører.

Her ses et område der er boret. Her skal sprænges en rørgrav.