Sprængning i eller ved vand

Dansk Sprængnings Service udfører også sprængningsarbejde i havne, på moler osv. Der kan være tale om sprængning af f.eks. havnekraner, men også sprængning af kajanlæg, duc d’alber, fenderværk, pæle og sten.

Vi har et tæt og godt samarbejde med kompetente dykkere, så al boring og sprængning under vand bliver udført som et joint-venture. Undervandssprængningerne kan f.eks. være sprængning af sten eller betonelementer, eller gennemsprængning/hultagning i betondæk. Det kan også dreje sig om kapning af træpæle eller betonpæle/piloteringspæle eller jernprofiler, som bærer en duc d’albe.

Maritime ovenvandssprængninger dækker f.eks. sprængning af fenderværk, træpæle eller kaj- eller moleanlæg. Disse opgaver angribes typisk som traditionelle sprængningsopgaver..

Sprængning / hultagning gennem bundplade i havnebassin.

Sprængning af mole eller kaj

Moler er typisk let armeret, men er samtidigt af en anseelig størrelse, hvilket gør dem til velegnede sprængningsopgaver.
Boreudstyr, sprængstof osv er tilstrækkelig mobilt til, at det kan medbringes på pramme og flåder.

Her udføres sprængning under en flydepram. Sprængningen har til formål at få nogle skrænter til at skride sammen..