Med den fornødne viden og de rette teknikker kan alle stålkonstruktioner sprænges

Sprængninger på stål og jern bygger på nogle lidt anderledes teknikker, hvor sprængstoffet er formet til at kunne overrive eller oversprænge profiler, skinner eller plader. Der bruges kun højbrisante sprængstoffer og ekstra omhyggelighed og nøjagtighed er nødvendig.

Endnu en gang handler nedrivning om at kunne stå på sikker afstand, når en konstruktion vælter; derfor er en sprængteknisk løsning klart at foretrække. Endvidere er sprængning en billig løsning i forhold til at bruge lange arbejdstider, dyrt og tungt materiel som f.eks. mobilkraner og sidst men ikke mindst, er sprængning hurtigt.

Her ses sprængningen af en kedel fra et forbrændingsværk. Kedel og kedelbygning er normalt udført i kraftige stålprofiler og betonsøjler. Retningsbestemte ladninger bruges til at sprænge stålprofilerne over.

Sprængningsarbejde kan meget vel være den helt rette løsning

Hos Dansk Sprængnings Service har vi efterhånden akkumuleret en hel del erfaring i feltet ”Sprængning i og på stål”. Vi har erfaring med hele spændet fra oversprængning af simple I-profiler og plader, til væltning af kraner og siloer. Sidst var vi med på sprængningsarbejdet ved væltningen af Valby Gassilo.

Sprængninger i stål kan også være aktuelt ved f.eks. fastklemte borerør under brøndboringer eller ved styrede underboringer (samme teknik kan bruges på plastrør). Vi har været med til at oversprænge og bjerge boreudstyr/ borerør for en mindre formue og rykker altid hurtigt ud, så arbejdet kan genoptages.

I-profiler klar til sprængning. Disse profiler er sat op som en midlertidig bæring – når de sprænges, vælter konstruktionen.