Omhyggelige forberedelser er nøgleordet

Ved sprængning af en skorsten er det alfa og omega at det gøres rigtigt. Det er ofte, at der kun er plads til at skorstenen kan falde på én bestemt måde og uden at måtte divergere mere end få grader fra den planlagte faldretning.

For at sikre at sprængningen går præcis som planlagt, er det vigtigt at forberedelserne bliver gjort med nidkærhed.
Inden selve sprængningen fastlægger vi hvilken vinkel fældsnittet skal have, samt mængden af nødvendig svækkelse ift. materialeegenskaber, eventuel armering og skorstenens generelle beskaffenhed.

Når planlægning, svækkelse, boring og ladning er udført efter alle kunstens regler, er kontrolleret sprængning af skorstene ikke bare en fornøjelse, men den eneste sikkerhedsmæssigt forsvarlige måde at vælte den slags konstruktioner.  Alt relevant personale kan stå på behørig afstand og sprængningen kan afdækkes, så fragmenter ikke forekommer.

Her ses to gamle teglværksskorstene bare få øjeblikke efter sprængning.

Vi har stor erfaring i kontrolleret sprængning af skorstene.

For os er sprængning af skorstene en kendt øvelse, som vi regelmæssigt udfører. Arbejdet forestås enten 100% af os, hvor vi forestår alt fra myndighedshåndtering og til der er trykket på knappen, eller som et samarbejde hvor kunden selv kan lave faldsnit og eventuel faldpude efter vores vejledning.

Det er ikke ualmindeligt, at der foreligger et ønske fra f.eks. forsikringsselskabet om, at vibrationerne fra nedslaget af skorstenen skal dokumenteres. Hvis dette behøves måles vibrationerne af et samarbejdende rådgivningsfirma. Vi har erfaringen og ekspertisen til at varetage langt de fleste opgaver indenfor dette felt og indgår meget gerne allerede i projekteringsfasen.

En armeret betonskorsten med murret inderkerne klargjort til sprængning.