Formen på sprængstoffet er altafgørende

Sprængning af stål og jern er en kategori for sig selv ligesom miniblasting. Når der skal sprænges stål, er teknikkerne helt anderledes end dem, vi kender fra f.eks. betonsprængning. Hvor beton nærmest altid sprænges med indborede ladninger, sprænges stål med udvendige ladninger af højbrisant sprængstof.

Når et metalobjekt skal sprænges over, er formen på sprængstoffet altafgørende. Sprængstoffet skal være pakket omhyggeligt, og være helt fri for revner og bobler. Det skal endvidere have helt lige og jævne flader med skarpe kanter, ellers bliver kraften fra sprængningen ikke rettet præcis mod målet, og resultatet bliver derefter.

Når sprængstoffet har den rigtige form, kan der tilføjes kobber profiler, som under sprængningen bliver formet til en jet af flydende metal, der som en kniv skærer gennem tykke stålplader og profiler. Kobberjetten kan formes som en stråle eller så den laver et lineært snit med et resultat, der er flottere end hvis det var skåret med skærebrænder.

Disse billeder er taget i forbindelse med en demonstration af færdigproducerede retningsbestemteladninger / skæreladninger, som blev afholdt af Orica Danmark A/S.

Retningsbestemte ladninger bruges oftest ved konstruktionssprængninger

Det er mest almindeligt at støde på behovet for sprængskæreladninger/lineæreskæreladninger, når der er tale om sprængning af forskellige stålkonstruktioner – f.eks. sprængning af siloer, radio- eller højspændingsmaster eller kedelbygninger. Af og til kan der også være brug for klipning af ledninger, kabler og wire vha. sprængning.

Her ses nogle forskellige færdigproducerede skæreladninger med kobberprofiler, som optimerer resultatet.