Offshore-sprængninger kræver grundig planlægning, præcision og god logistik.

Der stilles særlige krav til planlægning, tilladelser og udførelse af sprængninger på borerigge, boreplatforme og servicestationer. Vi har den nødvendige erfaring for at kunne gennemføre arbejder offshore effektivt og med stor præcision. Ved arbejder udført af udenlandske leverandører, kan vi bistå med en dansk sprængningsleder, som kan levere de nødvendige tilladelser, leverance af sprængstof og at den danske lovgivning overholdes.

Boreplatform i Nordsøen

Bredt samarbejde

Vi har samarbejde med leverandører af specialudstyr til oliebrønde, borerigge og olieplatforme. Vi bistår gerne dykkerfirmaer med sprængtekniske beregninger, leverance af sprængstof mm.

Ud over sprængningscertifikater og sprængningstilladelser har vi naturligvis de nødvendige uddannelser og certifikater for at kunne arbejde offshore.

Boreplatform i Nordsøen.