Sprængning af bygninger og konstruktioner bygger på en kombination af flere teknikker

Et af de absolut mest centrale aspekter ved et nedrivningsprojekt er sikkerheden – at have folk og maskiner på god afstand når en konstruktion vælter.
Ved sprængningsarbejde i forbindelse med væltning af bygninger og konstruktioner kan vi få kontrol over præcis hvornår objektet falder og i hvilken retning.

Ved sprængning af bygninger og konstruktioner kombineres de fleste sprængningsteknikker. Her kan både være behov for miniblasting, almindelig sprængning af bjælker, søjler eller plader/vægge og sprængninger på stålprofiler. Dette stiller naturligvis praktiske krav til fordæmning, sprængstoftype og ladningsmængde og svækkelse af konstruktionen, men i høj grad også til en forståelse af kollapsmekanisme, væltning og hængsel samt tyngdepunktsberegning.

En grundig analyse ligger til grund for ethvert sprængningsprojekt og ved sprængning af bygninger fastslås først konstruktionens opbygning og materialeegenskaber. På dette tidspunkt er det ikke ualmindeligt, at vi foretager en prøvesprængning for at sikre, at ladning og ladningsmængde er helt rigtig.

Udover sprængning af bygninger og konstruktioner tilbyder vi også sprængning af beton.

Her sprænges en gammel fabrikshal. En let og ligetil opgave, men det er rart at være på behørig afstand når den vælter.

Sprængning som totalentreprice eller som samarbejde med entreprenøren

Hos Dansk Sprængnings Service har vi gennemgribende erfaring med samtlige teknikker som i praksis anvendes ved sprængning af bygninger og konstruktioner.  Vi forestår sprængplanen med fornødne statiske beregninger, myndighedshåndtering, opladning og kontrol, men overlader gerne de praktiske opgaver omkring svækkelse, afdækning og opbygning af eventuelle faldpuder til entreprenøren/nedriveren.

I-profiler klar til sprængning. Disse profiler er sat op som en midlertidig bæring for en konstruktion; når de sprænges, falder konstruktionen.