Sporene bliver ikke blokeret af skinnekørende maskiner

Vi har gennem tiden lavet rigtig mange sprængninger langs spor og bane i Danmark. Erfaring fra div. projekter viser gang på gang, at det er fornuftigt at tænke sprængning ind i opgaverne. Traditionelt set kan vi bore, lade og sprænge fundamenter og betonpæle på den halve tid af f.eks. skinnekørende gravemaskiner med hydraulikhammer.

De fleste sprængningsegnede opgaver kan bores med håndholdt trykluftværktøj og sprængstof og andet relevant udstyr kan bæres ved håndkraft. På den måde bliver sporene ikke blokeret af maskiner, som holder og banker i hele og halve sporspærringsperioder.

Netop fordi sporspærringsperioder kan være korte, logistikken være udfordrende og fordi der stilles høje krav til opgaveoptimering og effektivisering, er det hensigtsmæssigt at alliere sig med en kompetent sprængningsleder, når det kommer til nedbrydningsarbejde langs spor og bane.

Sprængningsopgave langs jernbane hvor der skal sprænges et fundament, hvorpå der tidligere har stået en mast. Her afdækkes med tunge sprængmåtter.

Sprængning er sikkert, hurtigt og effektivt

Vi leverer en sikker og effektiv løsning når det kommer til sprængning af fundamenter og pæle langs jernbanen. Med en sprængningsløsning bliver den tidsmæssige faktor tilgodeset. Objektet, som skal sprænges, bliver afdækket på en sådan måde at andet arbejde i området slet ikke generes eller alternativt kun afbrydes i kort tid. Det meste af forløbet fra boring til ladning kan normalt udføres helt uden at blokere spor og kan tilpasses andre

Kontrolleret sprængning af mastfundament langs jernbane.