Små sprængninger i beton eller sten - ofte med ladninger helt ned til ganske få gram. Miniblasting er velegnet til sprængninger i og på bygninger.

spraengning-miniblastingHer er et eksempel hvor armeringsjernene i væggen skal sprænges fri, så der kan bindes nye jern på dem.

Med miniblasting er det muligt at udføre meget små og kontrollerede sprængninger på byggepladser, i tættere bebyggede områder, i kældre og indendøre. Vi benytter os af ladninger i størrelsen fra ganske få gram og opefter, ofte flere ad gangen og normalvis med en indbyrdes forsinkelse. På den måde får sprængstoffet en optimal samvirkning og en minimal miljøpåvirkning.

Små sprængninger og sikkerhed

Da miniblasting ofte udføres på byggepladser eller i tæt bebyggede områder, er det naturligvis nødvendigt at sikkerheden følger med. Da sprængstofmængderne er så relativt små, kan afdækning udføres med gummimåtter og fiberdug, og opsættes eller lægges på plads af en enkelt mand.

spraengning-miniblasting lilleHer ses et indendørs betondæk, som skal sprænges helt væk. Jernene fritsprænges, så de kan fjernes og betonen kan skovles op.

Afdækningen udføres så effektivt, at der ikke forekommer udkast fra sprængningen. Endvidere dæmper afdækningen ofte lyden så meget, at det er muligt at nøjes med meget begrænsede sikkerhedszoner.

Miniblasting er en af de teknikker, vi oftest får brug for og derfor også har allerstørst erfaring inden for. Vi har sprængt masser af pæle, bjælker, kampesten, betonklodser, konsoller, sokler, hultagninger gennem dæk og meget andet.

Vi tager gerne imod en udfordring og holder meget af at tilrettelægge den helt rigtige sprængning.

Vi har, sammen med IT styrelsen, tabt småkagerne. Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik. Nå? Og hvad så?
Accepter